Belasting (1)

Afgelopen weken viel de Aangiftebrief 2023 van de Belastingdienst op onze deurmat en kreeg ik de gemeente- en waterschapsbelastingen in de berichtenbox van MijnOverheid.

Wat is Belasting?

Van Dale: verplichting tot het betalen van een financiële bijdrage in de lasten van de overheid: inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting.

Wikikids: Belasting is het geld wat bedrijven en inwoners van een land, bijvoorbeeld Nederland, vanaf hun 18e verjaardag moeten betalen op bijvoorbeeld inkomen en bezittingen aan de overheid van hun land. Van dat geld onderhoudt een land bijvoorbeeld het leger (defensie), betaalt het de ambtenaren (ministers, regering, burgemeesters, wethouders, agenten), en betaalt het de kosten van ziekenhuizen, het aanleggen van wegen en betaalt het pensioenen en AOW. Behalve Btw, dat betaal jij als kind ook op bijvoorbeeld speelgoed dat je koopt.

De geschiedenis van belastingen.

Al voor de jaartelling moesten mensen in Israël bijvoorbeeld al vee of graan afstaan als een vorm van belastingheffing. In de Romeinse tijd moesten de bewoners voor het gebruik van de grond betalen. In de Middeleeuwen waren de belastingen lokaal en regionaal geregeld. Als de koning geld nodig had, vroeg hij een bedrag (een bede) aan de graven. De Staat der Nederlanden ontstond in 1579, maar er was nauwelijks een belastingstelsel dat zorgde voor inkomsten van die Staat. Daar voelden de provinciën zich te veel zelfstandige staten voor. De enige algemene belastingen waren de convooien en licenten. Dit waren een soort in- en uitvoerrechten (douanerechten). Minister Izaak Gogel zorgde ervoor dat in juli 1805 een belastingstelsel werd goedgekeurd dat in de hele republiek zou gelden. Er kwam ook 1 centraal ambtelijk apparaat om de belastingen te innen. Hij voerde een algemeen belastingstelsel in dat voor het eerst meer rekening hield met de draagkracht van de belastingbetaler. De rijkdom werd afgemeten aan het aantal dienstboden, koets- en rijpaarden, haardsteden en ramen en deuren in de huizen die ze bezaten. En aan de waarde van hun grond. Er kwam in de 19e eeuw ook een belasting op luxe goederen zoals waaiers, parasols, pruiken, handschoenen en haarpoeder. Men vond namelijk dat de mensen die zich dit soort luxe goederen konden veroorloven, wel wat meer konden missen en dus meer belasting konden betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *