Aardbevingen Groningen (4)

Waar exploitanten, wetenschappers en politici al tientallen jaren onderzoek naar doen, heeft Zoesklöt met enkele muisklikken en tijdlijnen naar boven gehaald om te delen met de volgers.

  1. Als gevolg van de winning van grondstoffen  – aardgas en zout – in Noord-Nederland zijn bodemdaling en aardbevingen aangetoond.
  2. De metingen worden uitgevoerd en betaald door partijen die financiële belangen hebben bij de winning: de Nederlandse staat, NAM en Nobian.
  3. Er is weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen van “gestapelde” mijnbouw: in Noord-Nederland een combinatie van gas- en zoutwinning.

Aardbevingen Groningen (3)

Behalve gas wordt er ook zout gewonnen in Groningen. Kan het zijn dat de aardbevingen in Groningen worden veroorzaakt door een combinatie van gas- en zoutwinning? Eerst een tijdlijn van de zoutwinning.

1918 Nouryon begint met het winnen van zout in Nederland met de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (KNZ).

1919 in Boekelo begonnen met zoutwinning.

1950 Nobian (voorheen Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie, later AKZO Nobel) wint sinds het midden van de vorige eeuw steenzout in de omgeving van Winschoten (Heiligerlee) en Veendam. Hier bevinden zich kilometersdikke zoutpakketten. Sinds het begin van de productie hebben ze meer dan negentig miljoen ton zout gewonnen.

1958 – 1975 Van de cavernes in de periode 1958-1975 zijn er 41 “potentieel instabiel”. Dat wil zeggen dat ze nu stabiel zijn, maar dat ze mogelijk ooit instabiel kunnen worden. Daarom stabiliseert Nobian preventief deze cavernes door ze op te vullen met bodemeigen materiaal. Dit is materiaal dat bij de zoutwinning naar boven komt en vervolgens weer wordt teruggebracht in de caverne ter opvulling.

1964 Ontdekking uniek magnesium-zout door Shell-Billiton.

1972 Eerste magnesium-zoutwinning in Borgercompagnie door Nedmag.

1991 – 2004 De ‘Good Salt Mining Practice’ (GSMP) richtlijn door AkzoNobel samen met Staatstoezicht op de Mijnen ontwikkeld om een veilige en toekomstbestendige zoutwinning te realiseren en de stabiliteit en veiligheid van cavernes (zoutholtes) te borgen.

2017 Installatie akoestisch meetnetwerk in aanvulling op het gebruik van sonarmetingen om alle 41 potentieel instabiele cavernes continue (24/7) in de gaten gehouden.

2017 november. Vier bevingen waargenomen in de buurt van Winschoten, nabij zoutcavernes.

2018 oktober. Zoutwinningsbedrijven Akzo Nobel en Nedmag krijgen te maken met meer verzet van Groningers bij het winnen van zout in die provincie.

2018 In Hengelo wordt een seismisch meetnetwerk geïnstalleerd om potentieel instabiele cavernes te bewaken in een specifiek gebied van cavernes  aangelegd in de periode 1933-1958.

2018 In Heiligerlee (2018) is een microseismische meetnetwerken actief om de zoutdome met daarin de cavernes (en die van EnergyStock en Gasunie) te bewaken en om meer data te verzamelen over de ondergrond.

2019 april. Motie Beckerman. Verzoekt de regering geen nieuwe zoutwinning toe te staan daar waar ook sprake is van andere mijnbouwactiviteiten, tot onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het veilig kan.

2020 In Zuidwending (2020) is nu ook een microseismische meetnetwerk actief.

2020 september. Frisia Harlingen start met de zoutwinning onder de Waddenzee.

2021 Frisia Harlingen. De winning van zout op het vasteland wordt in 2021 afgebouwd.

2022 oktober. Beslissing Haaksbergse gemeenteraad: Zoutwinning in Twente voorlopig van de baan.

Kwartje van Sigrid

Beste Sigrid,

Graag wil ik je herinneren aan de tijdelijke verlaging van de accijns op benzine (17,3 cent), diesel (11,1 cent) en LPG (4,1 cent). Het is de bedoeling dat de verlaging eindigt op 31 december 2022. Je hebt het zwaar te verduren als vrouw en lid van D66, maar laat je de komende weken niet overhalen door de autolobby om de “subsidie” voor fossiele brandstoffen te verlengen. Het is niet meer nodig! Deze foto heb ik gemaakt in Zwolle op 24 november en die mag je best gebruiken in het volgend kabinetsoverleg. Tenslotte  wijs ik je op één van je voorgangers op Financiën, Wim Kok. Hij verhoogde de accijnzen en verlaagde ze nooit meer. Dat leverde hem de bijnaam “Kwartje van Kok” op.

Henk uit Zwolle

Aardbevingen Groningen (2)

Gaswinning Groningen tijdlijn.

1947 Oprichting NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij, een dochteronderneming van Esso en Shell)  na de olievondst bij het Drentse Schoonebeek.

1959 juli. Ontdekking van het Groninger gasveld bij Slochteren.

1962. De exploitatie van het aardgas moet “met kracht ter hand worden genomen” schrijft minister de Pous van EZ in zijn aardgasnota.

1986 december. Aardschokje bij Assen.

1990. Minister Andriessen van EZ kondigt “een diepgaand” onderzoek aan na weer een schok.

1991. Start onderzoek BOA, de Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen, ingesteld door de ministeries van EZ en Verkeer en Waterstaat.

1993. BOA-rapport verschijnt met de erkenning dat aardbevingen onder bepaalde omstandigheden het gevolg zijn van gaswinning. Ze gaan uit van de maximale kracht van 3,3 op de schaal van Richter en hooguit wat lichte schade.

2004. Na meer bevingen stelt het KNMI het maximale naar boven bij tot 3,9 op de schaal van Richter.

2012 augustus. De zwaarste aardbeving tot nu toe bij Huizinge met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter.

2012. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeert dat de maximale kracht van 3,9 niet langer houdbaar is. Zelfs een klap van 5,0 is mogelijk.

2013. De gaswinning loopt op tot bijna 54 miljard kuub, het hoogste niveau in 30 jaar.

2014. SodM adviseert  maximaal 40 miljard kuub te winnen. Minister Dijsselbloem geeft toestemming voor 42,5 miljard kuub.

2015. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat er tot 2013 geen sprake was van een integraal en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksprogramma om de diepe ondergrond in Groningen en de daar werkzame mechanismen in kaart te brengen.

2021 februari. Installatie parlementaire enquête aardgaswinning Groningen.