Aardbevingen Groningen (3)

Behalve gas wordt er ook zout gewonnen in Groningen. Kan het zijn dat de aardbevingen in Groningen worden veroorzaakt door een combinatie van gas- en zoutwinning? Eerst een tijdlijn van de zoutwinning.

1918 Nouryon begint met het winnen van zout in Nederland met de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (KNZ).

1919 in Boekelo begonnen met zoutwinning.

1950 Nobian (voorheen Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie, later AKZO Nobel) wint sinds het midden van de vorige eeuw steenzout in de omgeving van Winschoten (Heiligerlee) en Veendam. Hier bevinden zich kilometersdikke zoutpakketten. Sinds het begin van de productie hebben ze meer dan negentig miljoen ton zout gewonnen.

1958 – 1975 Van de cavernes in de periode 1958-1975 zijn er 41 “potentieel instabiel”. Dat wil zeggen dat ze nu stabiel zijn, maar dat ze mogelijk ooit instabiel kunnen worden. Daarom stabiliseert Nobian preventief deze cavernes door ze op te vullen met bodemeigen materiaal. Dit is materiaal dat bij de zoutwinning naar boven komt en vervolgens weer wordt teruggebracht in de caverne ter opvulling.

1964 Ontdekking uniek magnesium-zout door Shell-Billiton.

1972 Eerste magnesium-zoutwinning in Borgercompagnie door Nedmag.

1991 – 2004 De ‘Good Salt Mining Practice’ (GSMP) richtlijn door AkzoNobel samen met Staatstoezicht op de Mijnen ontwikkeld om een veilige en toekomstbestendige zoutwinning te realiseren en de stabiliteit en veiligheid van cavernes (zoutholtes) te borgen.

2017 Installatie akoestisch meetnetwerk in aanvulling op het gebruik van sonarmetingen om alle 41 potentieel instabiele cavernes continue (24/7) in de gaten gehouden.

2017 november. Vier bevingen waargenomen in de buurt van Winschoten, nabij zoutcavernes.

2018 oktober. Zoutwinningsbedrijven Akzo Nobel en Nedmag krijgen te maken met meer verzet van Groningers bij het winnen van zout in die provincie.

2018 In Hengelo wordt een seismisch meetnetwerk geïnstalleerd om potentieel instabiele cavernes te bewaken in een specifiek gebied van cavernes  aangelegd in de periode 1933-1958.

2018 In Heiligerlee (2018) is een microseismische meetnetwerken actief om de zoutdome met daarin de cavernes (en die van EnergyStock en Gasunie) te bewaken en om meer data te verzamelen over de ondergrond.

2019 april. Motie Beckerman. Verzoekt de regering geen nieuwe zoutwinning toe te staan daar waar ook sprake is van andere mijnbouwactiviteiten, tot onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het veilig kan.

2020 In Zuidwending (2020) is nu ook een microseismische meetnetwerk actief.

2020 september. Frisia Harlingen start met de zoutwinning onder de Waddenzee.

2021 Frisia Harlingen. De winning van zout op het vasteland wordt in 2021 afgebouwd.

2022 oktober. Beslissing Haaksbergse gemeenteraad: Zoutwinning in Twente voorlopig van de baan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *