Aardbevingen Groningen (2)

Gaswinning Groningen tijdlijn.

1947 Oprichting NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij, een dochteronderneming van Esso en Shell)  na de olievondst bij het Drentse Schoonebeek.

1959 juli. Ontdekking van het Groninger gasveld bij Slochteren.

1962. De exploitatie van het aardgas moet “met kracht ter hand worden genomen” schrijft minister de Pous van EZ in zijn aardgasnota.

1986 december. Aardschokje bij Assen.

1990. Minister Andriessen van EZ kondigt “een diepgaand” onderzoek aan na weer een schok.

1991. Start onderzoek BOA, de Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen, ingesteld door de ministeries van EZ en Verkeer en Waterstaat.

1993. BOA-rapport verschijnt met de erkenning dat aardbevingen onder bepaalde omstandigheden het gevolg zijn van gaswinning. Ze gaan uit van de maximale kracht van 3,3 op de schaal van Richter en hooguit wat lichte schade.

2004. Na meer bevingen stelt het KNMI het maximale naar boven bij tot 3,9 op de schaal van Richter.

2012 augustus. De zwaarste aardbeving tot nu toe bij Huizinge met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter.

2012. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeert dat de maximale kracht van 3,9 niet langer houdbaar is. Zelfs een klap van 5,0 is mogelijk.

2013. De gaswinning loopt op tot bijna 54 miljard kuub, het hoogste niveau in 30 jaar.

2014. SodM adviseert  maximaal 40 miljard kuub te winnen. Minister Dijsselbloem geeft toestemming voor 42,5 miljard kuub.

2015. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat er tot 2013 geen sprake was van een integraal en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksprogramma om de diepe ondergrond in Groningen en de daar werkzame mechanismen in kaart te brengen.

2021 februari. Installatie parlementaire enquête aardgaswinning Groningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *